Contact:
+40 723 306 978
internet@ctaonline.ro

LiveZilla Live Help

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ DE INFORMARE
în calitate de utilizator de servicii de telefonie

Aveţi anumite drepturi de informare garantate prin lege în relaţia cu S.C. Stylish by A&L S.R.L.


Aveţi dreptul să cereţi şi să obţineţi gratuit înainte de semnarea contractului o copie a Contractului-cadru şi a Condiţiilor generale de furnizare a serviciului. La fel şi înainte de cumpărarea cartelei preplătite, când puteţi să cereţi şi să primiţi gratuit Condiţiile generale de furnizare a serviciului.

Trebuie să vi se spună şi, la cerere, să vi se dea în scris, înainte de semnarea contractului trei informaţii importante:

  • planul tarifar ales, inclusiv valoarea lui pentru toată durata contractului, cu serviciile incluse – abonament lunar (cu minute/credit incluse/inclus), extraopţiuni, conectare/instalare etc., plus telefon (dacă e cazul), cu toate taxele incluse;
  • ce tarife se aplică şi în ce condiţii se folosesc minutele incluse sau creditul inclus;
  • durata minimă a contractului şi taxele pe care trebuie să le plătiţi dacă renunţaţi la contract înainte de termen.


Fiţi atenţi atunci când semnaţi contractul! Verificaţi mai ales următoarele:

  1. ce tarife se aplică şi în ce condiţii;
  2. în cât timp veţi fi conectat;
  3. cum puteţi anunţa o defecţiune şi în ce termen se remediază;
  4. taxele pe care trebuie să le plătiţi dacă renunţaţi la contract înainte de termen;
  5. în ce condiţii vi se poate suspenda serviciul;
  6. la ce despăgubiri aveţi dreptul dacă [denumirea furnizorului] nu respectă contractul;
  7. penalităţile pe care trebuie să le plătiţi dacă nu respectaţi contractul (de exemplu, dacă nu plătiţi factura la termen).

S.C. Stylish by A&L S.R.L. trebuie să vă ofere, la semnarea contractului, un exemplar tipărit al Procedurii de soluţionare a reclamaţiilor.


Dacă oricare dintre aceste drepturi la informare vă este încălcat, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM):

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
Str. Delea Nouă nr. 2, Sector 3, 030925 Bucureşti, România
Număr gratuit: 0800 855 855
Telefon: 0372 845 845. Fax: 0372 845 402
E-mail: ancom@ancom.org.ro Website: www.ancom.org.ro


 
Design by www.sel.ro
Cazare Eforie Nord
Cazare Litoral
ClickLink.ro Bebelusi Director Romanesc director web Web design Director web Director web Director web gratuit